Personvern

Bruk av cookies

På denne nettstaden loggar vi heilt anonymt informasjon om alle besøkande. Til dette nyttar vi oss av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikkje sporast tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noko vi gjer for betre å kunna forstå korleis brukarane våre nyttar nettstaden og slik kan vi tilpassa sidene optimalt til deg som bruker. Vi nyttar informasjonskapslar (heretter cookies) der informasjonen blir lagra i ein informasjonskapsel på PC-EN din. Dette er heilt standard prosedyre og noko dei aller fleste nettstadene gjer.

Normalt sett er dei fleste nettlesarar stilt inn til å godta cookies. Vi gjer oppmerksam på at du kan sletta cookies ved å følgja instruksjonane for sletting av informasjonskapslar i nettlesaren din. Du finn informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettlesaren din. Ver oppmerksam på at å avgrensa tilgangen til cookies kan påverka funksjonaliteten på nettstaden vår.

Google Analytics

Google Analytics cookien er ein førsteparts cookie. Ho er innstilt til å slettast automatisk etter 24 månader viss du ikkje returnerer til nettstaden. Du kan reservera deg mot bruk av Google Analytics her. The Key nyttar analyseverktøyet Google Analytics for å studera trafikk, bruksmønster og trendar på nettsida. Data som blir samla inn blir brukte for å optimalisera brukaropplevinga og tilpassa innhaldet på nettsida. I samsvar med Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samlast det ikkje inn personleg informasjon om brukarane. Data som blir samla inn blir lagra på Googles serverar. Du kan lesa meir om korleis Google samlar inn og vernar data her.