Vaktmester

Stiftelsen Sosialbygget har to vaktmeistrar i full stilling, Odd Helge Almeland og Ivar Gjeraker.

Vaktmeistrarane arbeider i turnus og arbeidstida er frå kl. 07:00 - 14:30.

Utanom denne tida har dei kvilande vakt fram til kl. 07:00 neste morgon. I helgane har dei kvilande vakt.

Vaktmeistrane tek seg av dagleg vedlikehald på teknisk side og hjelper elles med ting i husværa.

Vaktmeister skal påkallast om det oppstår bygningskader, vassleidningskade eller om det oppstår uro på bygget. Utrykking til andre ting som kan utførast på dagtid eller kan venta til neste dag kostar kr. 250,- pr. utrykking. Dei rykker også ut ved brannmeldingar.