Kontor

Stiftelsen Sosialbygget er plassert i sentrum av Vossevangen og driv utleige av bustader til pensjonistar og lokale til merkantile leigetakarar.

Bustader

Er du pensjonist heimehøyrande i Voss og istand til å stella deg sjølv så er du velkomen til å søkja bustad hjå oss. Her er informasjon om dei ulike husværa.

Utleige lokale

Stiftelsen Sosialbygget har for utleige lyse, flotte lokale i sokkelhøgd. Lokalet har i tillegg til ein sal, eit stort toalett m/tilkomst for rullestolbrukar, ein fullt utstyrt kjøkkenkrok med dekketøy til 30 personar.

Søk om husvære

Her finn du søknadskjema for husvære. Fyll ut og send til:

Stiftelsen Sosialbygget
Miltzowsgate 2
5700 Voss