Hestavangen 9

Denne bustadblokka sto klar for innflytting 1.november 2012. Her er 11 husvære i storleik ca. 65 m2 med 2 soverom.

Der er felles terasse på toppen og sosialt rom i sokkeletasjen som kan leigast til årmålsdagar m.v.

Klikk på biletet for å vise stort