Aktivitet og miljøtiltak

Ingen menneske er like, verken personlegheit, interesse eller funksjonsevne. Dette legg me vekt på i våre tilbod i Sosialbygget.

Me ynskjer å gje eit variert kultur- og aktivitetstilbod, og byggja på dei ressursane som bur her. Dette fører til eit meiningsfullt innhald, struktur i kvardagen og mindre behov for anna bistand. Heilt klart eit forebyggjande arbeid.

Målet er at flest mogeleg skal halda seg i form og vera aktive, men alle tilbod som stifltelsen står for er frivillige for den enkelte.

I lista under på denne sida finn du ei oversikt over dei faste aktivitetane. I tillegg vert det arrangert ulike arrangement og turar , gjerne knytta til årstidene eller andre ting som skjer i Vossabygda.

I tillegg til alle aktivitetane på huset har me valgt å leggja vekt på middagservering for alle. Eit godt måltid varm mat i fellesskap med andre er blitt eit populært tilbod og er viktig både for kropp og sjel. Kvar dag, heile veka kan ein kjøpa middag i Velferdssentralen frå kl.11:30 - 13:30.

IMG_7861

Faste aktivitetar på huset

IMG_0521

MANDAG
kl.10:00 - Yoga

kl. 10:00 - Sykling i mellombygget
kl.13:30 - Sterk og stødig
kl.14:00 - Bingo i Vossastova

Baking på ettermiddagen

TIRSDAG
kl.10:00 - Styrke og balanse med strikk

kl. 11:00 - Lett styrketrening

kl. 14:00 Sang (sjå TV-skjerm)

ONSDAG

kl. 9:30 - Felles frukost, sjå TV-skjerm

kl. 10:00 - Sykling i mellombygget

kl.10:30 - Tur i nærmiljøet
kl.13:30 - Handarbeid i midtrom og Vossastova
kl.13:30 - Bridge på treningsrommet

TORSDAG
kl.10:00 - Sykling i mellombygget
kl.10:30 - Høgtlesing frå Hordaland i Vossastova

kl. 13:30 - Bok-kafè i Vossastova
kl.14:00 - Biljard i Gryto

FREDAG
kl.10:00 - Styrke og balanse med strikk på treningsrommet
kl.11:00 - Lett styrketrening på treningsrommet

Biletegalleri

Trykk på eit bilete for å sjå det større.