Utleige for møte / festlokale

Stiftelsen Sosialbygget har for utleige lyse, flotte lokale i sokkelhøgd, Hestavangen 9. Lokalet har i tillegg til ein sal, eit stort toalett m/tilkomst for rullestolbrukar, ein fullt utstyrt
kjøkkenkrok med dekketøy til 30 personar.

Salen kan nyttast til møter, feiring av dagar m.m. I salen er det skyvedører ut mot bakkeplan med ein innramma uteplass.

Retningsliner for utleige av Hermannstova

Nøkkel må kvitterast ut frå stiftelsen Sosialbygget sitt kontor i 3.etg. Miltzowsgt. 2.

Utleigeprisar:

  • Leigetakarar frå stiftelsen kr. 300,-
  • Korte møte kr. 300,-
  • Eksterne leigetakarar kr. 500,-

Kontaktperson: Anne Dalland tlf. 90620742

Alle leigetakarar har ansvar for at lokalet ser respektabelt ut etter bruk.