Parkering

Stiftelsen Sosialbygget har 30 parkeringsplassar til disposisjon.

Bebuarane har fyrsteprioritet. Når det er ledige plassar vert dei leigde ut til utanforståande.

Plassane vert leigd ut til bebuarane for kr. 400,- per månad og kr. 550,- pluss 25% mva til utanforståande. Leigeprisen kan bli auka.

Alle som leiger parkeringsplass får utlevert automatisk portåpnar. For denne må det betalast eit depositum på kr. 1.000,-.

Parkeringsplassane er tilgjengelege heile døgeret.