Velkomen til Stiftelsen Sosialbygget si heimeside

Stiftelsen Sosialbygget er plassert i sentrum av Vossevangen og driv utleige av bustader til pensjonistar og lokale til merkantile leigetakarar.

Er du pensjonist heimehøyrande i Voss, oppegåande og istand til å stella deg sjølv så er du velkomen til å søkja bustad hjå oss.

Husvære


 
 


 
         Rediger