Husvære


1. Etasje

Kiwi Vangen

Informasjon finn du her.2. Etasje

PPT

Kontaktinformasjon finn du her.

HELFO

Kontaktinformasjon finn du her.

Tannhelsetjenesta

Kontaktinformasjon finn du her.

Økonomikontoret Voss

Kontaktinformasjon finn du her.


3. Etasje

Vaktrom Sosialbygget

Her finner du dagleg leiar, vaktmeistar og aktivitet -og servicetjenesten.

Skatteetaten

Kontaktinformasjon finn du her.

Velferdssentralen

Kontaktperson
Margunn Dymbe
Tlf 905 22620

Fotpleiar

Kontaktperson
Autorisert fotterapeut Anita Nordanger
Tlf 416 68263

Frisør

Floke Grønn Frisør AS
Tlf 482 06004


Parkering
Stiftelsen Sosialbygget har 30 parkeringsplassar til disposisjon.

Bebuarane har fyrsteprioritet, dei andre plassane er leigd ut til utanforståande.
Me reknar likevel med at me skal ha tilstrekkeleg med plassar å tilby alle bebuarane i Sosialbygget som ynskjer parkeringsplass.

Plassane vert leigd ut til bebuarane for kr. 400,- pr. mnd. og kr. 550,- pluss 25% mva til utanforståande. Leigeprisen kan bli auka.

Alle som leiger parkeringsplass får utlevert automatisk portåpnar. For denne må det betalast eit depositum på kr. 1000,- slik at me sikrar oss å få desse tilbakelevert når leigeforholdet opphøyrer.

Parkeringsplassane er såleis tilgjengeleg heile døgeret.


Møte / Festlokale
   
UTLEIGE AV HERMANNSTOVA

Stiftelsen Sosialbygget har for utleige lyse, flotte lokale i sokkelhøgd, Hestavangen 9.
Lokalet har i tillegg til ein sal, eit stort toalett m/tilkomst for rullestolbrukar, ein fullt utstyrt
kjøkkenkrok med dekketøy til 30 personar.

Salen kan nyttast til møter, feiring av dagar m.m.
I salen er det skyvedører ut mot bakkeplan med ein innramma uteplass.

Retningslinjer for utleige av Hermannstova

1. Nøkkel må kvitterast ut frå stiftelsen Sosialbygget sitt kontor i 3.etg. Miltzowsgt. 2
2. Utleigeprisar: 
  • Leigetakarar frå stiftelsen kr. 300,-
  • Korte møte kr. 300,-
  • Eksterne leigetakarar kr. 500,-
3. Kontaktperson: Anne Dalland tlf. 90620742
4. Alle leigetakarar har ansvar for at lokalet ser respektabelt ut etter bruk

Ledige lokale
 Det er for tida ingen ledige lokale.


 
 


 
         Rediger