Parkering
Stiftelsen Sosialbygget har 30 parkeringsplassar til disposisjon.

Bebuarane har fyrsteprioritet, dei andre plassane er leigd ut til utanforståande.
Me reknar likevel med at me skal ha tilstrekkeleg med plassar å tilby alle bebuarane i Sosialbygget som ynskjer parkeringsplass.

Plassane vert leigd ut til bebuarane for kr. 400,- pr. mnd. og kr. 550,- pluss 25% mva til utanforståande. Leigeprisen kan bli auka.

Alle som leiger parkeringsplass får utlevert automatisk portåpnar. For denne må det betalast eit depositum på kr. 1000,- slik at me sikrar oss å få desse tilbakelevert når leigeforholdet opphøyrer.

Parkeringsplassane er såleis tilgjengeleg heile døgeret.


 
 


 
         Rediger